Latest images for May 2007

Ichiyo Sakura Matsuri Oiran Procession
Shibazakura Moss Pink, Chichibu
Nezu Shrine Azalea Festival
Hamura Tulip Festival, Tokyo
Fukagawa Hachiman Matsuri, Tokyo
Tenjin Matsuri, Osaka
Sanno Festival, Tokyo
Asakusa Yabusame
Meoto-Iwa Wedded Rocks, Mie
Arakawa Shizen Koen Park, Tokyo
Tonogayato Garden, Tokyo
Senzoku-ike Pond, Tokyo
Kiyosumi Teien Gardens, Tokyo
Fukagawa-Edo Museum, Tokyo
Shinagawa-juku, Tokyo
Ontakesan, Tokyo
Tokorozawa Aviation Museum, Saitama
Yokota Air Base Friendship Festival
Sugamo, Tokyo
Hie Shrine, Tokyo
Ikegami Honmonji Temple, Tokyo
Ryogoku, Tokyo
Shinagawa Jinja Shrine, Tokyo
Tamagawa Josui, Hamura, Tokyo
Gotanda, Tokyo